Директор на Гешталт Институт Синергија
Каролина Костадиноска
спец. по медицинска психологија,
гешталт терапевт, тренер и супервизор

Предавачи:

Ана Попризова
училишен психолог,
гешталт терапевт, тренер и супервизор

Интернационален предавач
Петрос Теодору

гешталт терапевт и тренер, PSP и Playback тренер

Марија Штерјовска
м-р по психолошки науки
гешталт терапевт

Василка Димовска
психолог и гешталт терапевт

Ели Гроздановска
психолог и гешталт терапевт

Наставниот кадар е лиценциран од Комората на психолози на Р.М. и Европската асоцијација за Гешталт терапија (ЕАГТ).