Предавач: Petros Theodorou, Грција
Дата: 28-29 Ноември 2015

Кратка содржина:

  • психологијата во политика и како психата станува исполитизирана
  • социјалната основа на психотерапијата
  • прашањето на идентитетот на терапевтот и клиентот во исполитизираното поле
  • како аспектите на социјалното поле се рефлектираат на помалите елементи од нашето егзистирање (семејство, пријатели, асоцијации, едукативни институции)
  • работа на колективната социјална траума во општеството