Што се случува сега?

Се приклучивте  на web страната на Гешталт Институтот Синергијa

 

male-female-paperchain

 

Нашата мисија е да создадеме  професионален кадар на идни Гешталт  терапевти и советници со потенцијал да креираат здрави и свесни поединци во нашето општество

Нашата визија е здраво и креативно општество кое расте со одговорни и самосвесни членови во него

За да се случи емоционален и ментален  раст и развој на индивидуално и колективно ниво, НИЕ го одбравме Гешталтот како алатка и му веруваме на процесот, ние одбравме да растеме!